Privacy

 

Proefdiervrij vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs heel belangrijk. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Proefdiervrij houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De donateurs- en prospectadministratie van Proefdiervrij is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder het meldingsnummer 1457138.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Proefdiervrij jouw gegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer je doneert, een bestelling plaats in onze webwinkel, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact met ons hebt. Wij gebruiken deze gegevens om onze statutaire taken en overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over de activiteiten van Proefdiervrij. 
Stel je geen prijs stelt op informatie? Geef dat dan door aan Proefdiervrij.

Word Donateur!