Resultaten Proefdiervrij

Proefdiervrij investeert veel tijd, energie en ook geld in de vervanging van alle proefdieren. En met succes, want het aantal proefdieren daalde al van 1.448.015 (in 1981) naar 589.853 (jaarcijfers Zo doende, 2011).Het is helaas niet realistisch om alle proefdieren in een keer te vervangen. Maar elk behaald succes is er weer een. Zo komen we stap voor stap dichter bij ons doel. Hieronder vind je een beknopt overzicht van enkele resultaten van het werk van Proefdiervrij.

Ben je geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

 

 

2013

Het Europees handelsverbod is een feit!

11 maart. Het Europese test- en handelsverbod op diergeteste cosmetica een feit. Dat betekent dat alle cosmetica die in de winkel ligt vanaf deze datum voldoet aan de criteria van proefdiervrije cosmetica.

 

 

 

 

2012

Het succes van de Time2makeup app

app kopie 1Weinig apps kwamen zo eervol aan hun einde als onze Time2makeup app. Met deze app kon je cosmetica scannen om te zien of het proefdiervrije cosmetica betrof. De app werd in korte tijd tienduizenden keren gedownload. Misschien was de app wel het laatste duwtje naar het Europese verbod, waarmee de app in één klap overbodig werd en proefdiervrije cosmetica een feit!

 

 

 

 

Dierdonorcodicil landelijk uitgerold

poster ddc 2Het dierdonorcodicil is opgeleukt met nieuw informatiemateriaal en kreeg nieuwe aandacht van de media. Het dierdonorcodicil is nu een landelijk project waarmee veel dierenlevens worden gespaard. Lees op onze site alles over het dierdonorcodicil.

 

 

 

 

Jaarverslag

Voor een compleet overzicht van de activiteiten van Stichting Proefdiervrij in 2012 lees je meer in ons jaarverslag.

 

 

2011

 • Minister Schippers (VWS) kreeg op 15 september het adviesrapport Het proefdier voorbij, topsectorplan gezondheidsbescherming aangeboden. Het rapport pleit voor een nieuwe manier van denken in wetenschap en technologie, die proefdiergebruik overbodig maakt. Zij reageerde enthousiast op de praktische adviezen om proefdiervrij onderzoek te ontwikkelen. Lees meer >>

 • Het Fonds proefdiervrije technieken speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een nieuwe techniek die een alternatief biedt voor inademingstesten op dieren. Lees meer >>

 • In de media wordt dit jaar regelmatig bericht over de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethodes. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd een huidmodel ontwikkeld voor onderzoek naar mogelijke allergische reacties. TNO werkt aan een model voor proefdiervrij giftigheidsonderzoek. In de VS is een proefdiervrij onderzoek goedgekeurd om botox te testen. Dit zijn maar enkele voorbeelden die aantonen dat er steeds meer animo is voor de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethodes. 

 • De Samenwerkende Gezondheidsfondsen lieten in maart weten dat zij in gesprek willen gaan met Proefdiervrij om te praten over proefdiergebruik en gezondheidsonderzoek. Het is voor het eerst dat deze overkoepelende organisatie zo duidelijk laat weten dat het belangrijk wordt gevonden dat er minder proefdieren gebruikt gaan worden.

 • Voor een compleet overzicht van de activiteiten van Stichting Proefdiervrij in 2011 lees je meer in ons jaarverslag, zie jaarverslag_2011.pdf

2010

 •  In oktober komt het regeerakkoord tot stand. Het is voor het eerst dat daarin wordt opgenomen dat het kabinet zich in gaat zetten voor alternatieven voor dierproeven.
   
 •  In september kondigt het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), aan te streven naar een toekomst van proefdiervrije geneesmiddelenontwikkeling. Proefdiervrij is trots op dit resultaat waar zij jaren intensief voor heeft gelobbyd. 
   
 • Sinds de lancering van het Fonds proefdiervrije technieken investeerde Proefdiervrij €578.123,- in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken. Dit symbolische bedrag is gelijk aan het aantal opgeofferde proefdieren (volgens de laatste cijfers van 2008). 
   
 • Proefdiervrij start een project over de effecten van nanotechnologie voor proefdieren. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nanopodium. Lees meer>>
   
 • In april 2010 introduceerde Proefdiervrij het Dierdonorcodicil. Overleden huisdieren worden nu, met toestemming van de eigenaar, ingezet voor onderwijspractica binnen de Universiteit Utrecht. Dit spaart al snel honderden proefdieren het leven. Lees meer >>
   
 • Het botmetastase model is het eerste project dat wordt gefinancieerd vanuit het Fonds proefdiervrije technieken. Met dit model, ontwikkeld door het Erasmus Medisch Centrum, worden uitzaaiingen van kanker naar bot (botmetastasen) bestudeerd. Lees meer >>
   
 • Dankzij de financiering van het Fonds proefdiervrije technieken is een tweede proefdiervrije project van start gegaan: de ontwikkeling van proefdiervrije inademingstest. Lees meer >>
   
 • Een verbod op papier is nog maar een begin. De Nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit gaat nu ook in de praktijk controleren of het verbod (op de handel in cosmetica waarvoor bepaalde dierproeven worden gedaan) ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
   
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) mag niet beperkt zijn tot milieubewust produceren en eerlijk handel drijven. Sinds 2010 hoort hier ook bij het dragen van verantwoordelijkheid voor dierproeven en de vervanging van proefdieren.
   
 • Dierenwelzijn is nu ook als criterium opgenomen In het internationale keurmerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISO 26 000.
   
 • De beleidsmedewerkers van Proefdiervrij hebben in 2010 dertig colleges aan universiteiten gegeven over de visie van Proefdiervrij. Deze colleges zijn door veel studenten gevolgd die zich bewust werden van hun verantwoordelijkheid voor proefdieren en het belang van de vervanging van proefdieren.

 • Voor een compleet overzicht van de activiteiten van Stichting Proefdiervrij in 2010 lees je meer in ons jaarverslag, zie: jaarverslag_pdv_2010.pdf,

2009

 • Het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en proefdieren werpt zijn eerste vruchten af. Verschillende bedrijven en instellingen publiceren inmiddels jaarverslagen over hun proefdiergebruik. Dit is een belangrijke stap op weg naar transparantie en ter bevordering van het stakeholderdialoog. 
   
 • Proefdiervrij was eind augustus aanwezig op het zevende 'Wereldcongres voor alternatieven en proefdiergebruik in de wetenschap'. Tijdens dit congres maakte wetenschappers bekend dat proefdieronderzoek voor veiligheidstesten over twintig jaar verleden tijd zullen zijn. 
   
 • Op 11 maart 2009 wordt het (gedeeltelijk) Europese test- en handelsverbod voor op diergeteste cosmetica van kracht. Dit verbod heeft ervoor gezorgd dat tien van de dertien veiligheidstesten voor cosmetica(ingredienten) zijn vervangen door proefdiervrije technieken. Voor vervanging van de overige drie testen is uitstel verleend tot 2013.
  Lees meer >>
 • Begin van dit jaar lanceerde Proefdiervrij het Fonds proefdiervrije technieken. Met dit Fonds worden verschillende projecten voor onderzoek naar en de ontwikkeling van proefdiervrije technieken gefinancierd.
  Lees meer >>

 • Voor een compleet overzicht van de activiteiten van Stichting Proefdiervrij in 2010 lees je meer in ons jaarverslag, zie: jaarverslag_2009.pdf

2008

 • In oktober maakte Proefdiervrij een samenwerking mogelijk tussen het Leids Universitair Centrum (LUMC en het Medisch Centrum Scheveningen. Het LUMC ontwikkelde een huidmodel waarvoor levende menselijk huid nodig is. Deze huid is niet altijd voorhanden dus riep Proefdiervrij de hulp in van cosmetisch arts Robert Schoemacher.
  Lees meer>> of bekijk de uitzending van Netwerk over dit onderwerp.

 • In september maakte minister Klink bekend dat hij 1,2 miljoen euro beschikbaar stelt voor ASAT, het innovatieprogramma voor de ontwikkeling van proefdiervrije technieken in veiligheidstesten. Alleen al in Europa kunnen hier ruim 1 miljoen proefdierlevens mee worden bespaard.

2007

 • Proefdiervrij starte Rondetafelgesprekken (RTG) met als doel proefdieren op te nemen in het MVO-beleid (Maatschappelijk verantwoord ondernemen). De samenstelling van de RTG is zeer divers, van proefdierdeskundige tot farmaceutisch bedrijfsleven. Het eerste onderwerp op de agenda betrof de transparantie van verslaglegging en verantwoording over het beleid ten aanzien van proefdieren en hun vervanging.

 • In oktober 2007 wordt 54 miljoen euro beschikbaar gesteld om dierproeven in veiligheidsonderzoek te vervangen door proefdiervrije technieken.

 • Volgens de laatste telling in 2007 zijn er 597.605 proefdieren gebruikt. Dit is een daling van 1 procent t.o.v. 2006. In 1981 werden ongeveer 1,5 miljoen proefdieren gebruikt. Dit was de eerste overheidsregistratie dierproeven en proefdieren. Ten opzichte van 2007 is het aantal proefdieren meer dan gehalveerd.

 • In september 2007 neemt het Europese Parlement een resolutie aan om het gebruik van apen in dierproeven te beëindigen.

 • Op 27 april 2007 heeft de Wetenschappelijke Advies Commissie van het Europees Centrum voor de Validatie van Alternatieve Methodes vijf nieuwe testen goedgekeurd die het gebruik van levende konijnen en muizen onnodig maken. Het gaat om huid- en oog irritatietesten.

 • Dankzij een amendement van Krista van Velzen (SP) komt in februari 2007 €900.000,= uit de begroting van LNV beschikbaar voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven.

2006

 • In de zomer van 2006 stelt minister Hoogervorst, naar aanleiding van een lobby van Proefdiervrij, een exta bedrag van € 900.000 beschikbaar voor het programma Alternatieven voor dierproeven.

 • Minister Plasterk heeft toegezegd dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat controleren of alle WO- en hbo-instellingen de gelegenheid bieden om proefdiervrij te studeren.

2005

 • Na ruim een jaar lobbyen en actievoeren van Proefdiervrij heeft minister Hoogervorst in juni 2005 het budget van VWS voor alternatieven voor dierproeven weer op het niveau van €900.000 gebracht.

2004

 • In 2004 wordt het IPV-Verovaccin opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit nieuwe poliovaccin wordt niet meer geproduceerd op basis van apennieren, maar door viruskweek op cellen. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werden hiervoor nog 4.000 apen per jaar gebruikt.

2003

 • December 2003 redt de Tweede Kamer, na een lobby van Proefdiervrij, het overheidsbudget voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven door hiervoor met een amendement €500.000,= te reserveren op de begroting van VWS.

 • In september 2003 gaat de opleiding Vervanging van dierproeven aan de Hogeschool Utrecht van start. Proefdiervrij participeert in de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding.

 • In het najaar van 2003 wordt een verbod op proeven op mensapen opgenomen in de Wet op de dierproeven. Nederland was het enige land in de EU waar nog proeven op chimpansees plaatsvonden.

 • De Europese Commissie en het Europarlement bereiken in 2003 overeenstemming over een handelsverbod op diergeteste cosmetica. Dit verbod gaat in 2009 in. Met uitzondering van drie testen die pas per 2013 verboden worden, mits er goede alternatieven zijn.

2002

 • In 2002 trekt de Tweede Kamer, na een lobby van Proefdiervrij, €900.000 uit voor vervanging van dierproeven binnen het onderzoeksprogramma Genomics.

2000

 • Op 7 april 2000 wordt de Programmacommissie Alternatieven voor dierproeven (PrAD) geïnstallleerd. De PrAD schrijft een jaarlijkse subsidieronde uit op basis van een meerjarig programma voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Proefdiervrij heeft zitting in PrAD.

1997

 • In 1997 wordt de Wet op de dierproeven gewijzigd. Er worden een aantal aanzienlijke verbeteringen aangebracht. Het is voortaan verboden om dierproeven voor cosmetica te doen. En ook de LD-50 proef, een proef waarbij heel veel dieren op een vreselijke manier om het leven komen, wordt verboden. Dieren uit het wild en dieren uit de huiselijke kring mogen niet meer worden gebruikt als proefdier.

1996

 • In 1996 haalt Proefdiervrij, samen met stichting AAP, een groep marmosets (Zuid Amerikaanse aapjes) uit een Amsterdamas proefdierencentrum. Sinds die tijd gebruikt het laboratorium geen apen meer als proefdier. 

1995

 • In november 1995 biedt Proefdiervrij staatssecretaris Erica Terpstra ruim 30.000 handtekeningen aan. Van Nederlanders die vinden dat er meer geld besteed moet worden aan de ontwikkeling van alternatieven. Vier miljoen gulden extra reserveert de staatssecretaris in haar begroting voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieven voor dierproeven voor de periode 1996 - 2000.

1987

 • In 1987 wordt het Platform Alternatieven voor Dierproeven opgericht. Dit adviesorgaan van de overheid bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en de dierenbelangenorganisaties. Ieder jaar schrijft het PrAD een subsidieronde uit voor de ontwikkeling van nieuwe alternatieven. Proefdiervrij heeft zitting in het PrAD

 • In 1986 worden de eerste Dier Experimenten Commissies ingesteld. Daarmee wordt een begin gemaakt met een bredere ethische toetsing.

1977

 • In 1977 heeft Nederland voor het eerst een Wet op de dierproeven. Eerdere pogingen van de NBBV (oude naam van Proefdiervrij) in de twintiger jaren waren op niets uitgelopen.

konijn01vrij_gespiegeld.jpg

 

Help ons proefdiervrije oplossingen te vinden voor

meer dan alleen cosmetica.

 

Doneer nu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word Donateur!