Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ( RvT) is verantwoordelijk voor de benoeming van zijn eigen leden. De Raad hecht daarbij aan een evenwichtige verhouding man/vrouw en spreiding van leeftijden.

In de Raad van Toezicht zijn de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigd:

communicatie en (event) marketing; financiën; public affairs; public relations; personeel en organisatie; wetenschap.

Een lid van de Raad van toezicht heeft aantoonbare sterke betrokkenheid bij het dierenwelzijn en vooral bij  het streven naar proefdiervrije wetenschap. Hij/zij is in staat met een kritische instelling toezicht te houden op de bedrijfsvoering en de directie van advies te dienen.

Een lid van de Raad voldoet aan het volgende profiel:

Competenties

 • Globaal inzicht in alle voor de stichting relevante beleidsterreinen
 • Inzicht in de voor de stichting relevante omgevingsfactoren en vermogen dit te vertalen naar de strategie van de stichting
 • Concentratie op hoofdlijnen en lange termijn
 • Vertrouwd met het onderwerp proefdieren in brede zin
 • Basale financiële en juridische kennis

Eigenschappen

 • Besluitvaardigheid
 • Adviesvaardigheid

Kwalificaties

 • Integriteit
 • Collegialiteit
 • Onafhankelijkheid
 • Toezichthoudende ervaring
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau

Van de leden van de Raad van toezicht worden, per aandachtsgebied de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

 (Vice)voorzitter:

 • Vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen
 • Persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • Uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen

 Financiën

 • Vermogen tot analyseren van financiële gegevens op hoofdlijnen
 • Bedrijfskundige of financiële achtergrond
 • Deskundigheid op het gebied van –ethisch- beleggen
 • Affiniteit met ICT

 Public Affairs

 • Breed politiek netwerk, bij voorkeur ook op Europees niveau
 • Achtergrond in politicologie of bestuurskunde
 • Basale kennis van het wet- en regelgevingsproces

 Public Relations

 • Gevoel voor nieuws en actualiteit
 • Kennis van nieuwe media
 • Inzicht in de rol van public relations tov de overige communicatiekanalen

 Personeel en organisatie

 • Ruime ervaring op het terrein van P&O
 • Actuele kennis van de laatste ontwikkelingen op deze terreinen
 • Deskundigheid op het gebied van het arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Brede kijk op de rol van P&O in de ontwikkeling van een organisatie

 Wetenschap

 • Affiniteit met de doelstelling van Proefdiervrij vanuit wetenschappelijke stellingname
 • Breed netwerk binnen de relevante disciplines
 • Wetenschappelijke overtuigingskracht
 • Onafhankelijke wetenschappelijke positie

Communicatie en marketing

 • Ruime ervaring op het gebied van marketing en communicatie
 • Breed netwerk op dit vakgebied
 • Innovatief op het gebied van (nieuwe) media
 • Adviserende rol op het snijvlak van wetenschap en communicatie

raadvantoezicht

Stichting Proefdiervrij

Stichting Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Dat doen we met hart en ziel, in de wetenschap dat er steeds meer technieken beschikbaar komen die onderzoek met proefdieren onnodig maken.

Proefdiervrije technieken bestaan en er komen er steeds meer. Stichting Proefdiervrij helpt wetenschappers, ondernemers en de overheid bij de ontwikkeling van die nieuwe technieken. Door voorlichting te geven, partnerschappen aan te gaan en samen over proefdiervrije oplossingen na te denken. Omdat het kan.

 

Word Donateur!